Book Notes

B

Poznámky, pasáže a úryvky z prečítaných kníh. Čo zarezonovalo. Pekne na poriadku a pokope na jednom mieste, aby som sa k ním mohol jednoducho kedykoľvek vrátiť. Pripomenúť si, keď zabudnem. Zopakovať si, keďže opakovanie je matka múdrosti.

Brian L. Weiss, MD – Poselství Mistrů – anglicky tu.

Dosiahnutie stavu, keď sme štastní, spokojní a plní radosti, nie je vec ľahká. A udržať si tento stav, je ešte tažšie. Je to náročná úloha, ktorá si vyžaduju trpezlivosť a kopu praxe. Nevrátiť sa do zabehnutých kolají, je poriadna fuška. Je to tak.

Peter Thiel & Blake Masters – Zero to One – slovensky tu.

What important truth do very few people agree with you on? Peter asks this question when interviewing candidates for a job. My answer to Peter’s question would be: Most people believe that enlightenment is a esoteric myth, but the truth is, that enlightenment is real & possible to attain. If you want to build a better future, you must believe in secrets.

If you build it, will they come. Distribution should flow magically from the creation of a good product. I certainly have been guilty of this bias/false belief. Customers will not come, just because you build it. You have to make that happen. And it is harder than it looks.